Om oss

FörsäkringsHantering Liv & Sak erbjuder ett arbetssytem för att hantera ett företags riskexponeringar och försäkringsbehov.

I våra förmedlingsföretag har vår personal stor erfarenhet av de ibland mycket komplexa försäkringlösningar som behövs för att lösa ett företags lokala- såväl som globala försäkringsbehov.

» Våra kunder får givietvis också tillgång till vårt nätverk av närliggande tjänster för att effektivt kunna hantera sitt löpande arbete på ett professionellt sätt.

Vi erbjuder Våra kunder

» Ett väletablerat försäkringsförmedlarföratag med mycket goda försäkringskontakter.

» Försäkring för både företaget och dess personal. 

» Fokus på kommerisiella verksamheter.

» Hög teknisk kompetens.

» Specialistkompetens för bästa möjliga personförsäkringslösningar för våra klienter, exempelvis vid generationsskiften och pensioneringar.

Om oss - ctl00_cph1_imgMain